döşənmiş

döşənmiş
1. «Döşənmək»dən (1 və 2-ci mənalarda) f. sif. Orada çocuğun uzanmış olduğu yatacaqdan və yerə döşənmiş cırıqcırıq parça palazlardan başqa artıq bir şey gözə çarpmırdı. T. Ş. S.. Qadir . . yastı daş döşənmiş həyətə çıxaraq əzazil Əminənin əmrini yerbəyerli icra etməyə başladı. Ə. Ə..
2. sif. Örtülmüş. İri kələ-kötür ətəkləri qaratikan kolları ilə döşənmiş dağlar arasından yuxarı qalxdıqca təbiət və hava bütün başqalaşır. A. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • döşəmə — 1. 1. «Döşəmək»dən f. is. 2. is. Otağın və s. nin alt tərəfini örtən taxta, torpaq və s. Otağın döşəməsi. Torpaq döşəmə. Parket döşəmə. Kərpic döşəmə. Mərmər döşəmə. – Bu ibadətgahın zəmini, yəni döşəməsi bir neçə qatdır və dərya tərəfdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşənəkli — sif. Döşənmiş, müxəlləfatla təchiz olunmuş, səliqəyə salınmış, bəzənmiş. Qoy otursun döşənəkli otaqda; Telli bir gəlinin qonağıyam mən. Aşıq Rəcəb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşəməli — 1. sif. Döşəməsi olan, üstü bir şeylə döşənmiş, örtülmüş. Döşəməli ev. Daş döşəməli küçə. Taxta döşəməli eyvan. – . . Gecə idi, ev sahibinin qızı daş döşəməli xiyabanla gəlib odun anbarından odun götürmək istəyirdi. M. S. O.. Məhbuslar sement… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşəli — sif. Döşənmiş, fərş salınmış, müxəlləfatlı; səliqəli. Durna bacının kənddə güzəranı babat olsa da, bu cür yeni mədəni qaydada, döşəli evdə ilk dəfə yaşamağa başlayırdı. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşəmək — f. 1. Salmaq, sərmək, bir şeylə üstünü örtmək. <Cahangir bəy:> İldırım, sən də yapıncıları döşə yerə. . . N. V.. Tərgül qazanın altında od yandırdı, samovara köz saldı, masanın üstünə ütülənmiş ağ süfrə döşədi. Ə. Vəl.. // Yerə xalça, palaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vintlənmiş — f. sif. Vintlə bərkidilmiş. Döşəməyə vintlənmiş skamya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məfruş — ə. döşənmiş, döşəməli, döşənəkli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gəbə — is. Böyük xalça, xalı. Otağa gəbə döşəmək. – Biz oturduq yerə təzə döşənmiş təzə gəbələrin üstündə. C. M.. Evlərdən burovuz olaraq yığılan xalça və gəbələrlə xırman başdan başa döşənmiş idi. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kərpic — is. Düzbucaq şəklində qəliblənmiş (bişmiş və ya çiy) gildən hazırlanan tikinti materialı. Kərpic istehsalı. Kərpic kəsmək. Çiy kərpic. Bişmiş kərpic. Qırmızı kərpic. – Bu qala bizim olaydı; Kərpici qızıl olaydı; Yara qonaq gedəndə; Gecələr uzun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • parket — <fr.> 1. Hər hansı bir həndəsi şəkil formasında döşəmə salmaq üçün işlədilən kiçik hamar taxta parçaları. 2. Belə taxtacıqlardan düzəldilmiş döşəmə. <Veysəl> nəzərlərini silinmiş parketdən ayırmadı. B. Bayramov. // Belə taxtacıqlardan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”